กสทช.เริ่มคูปองดิจิตอลทีวี690บาท10ต.ค.

กสทช.เริ่มคูปองดิจิตอลทีวี690บาท10ต.ค.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กสทช. เริ่ม คูปองดิจิตอลทีวีมูลค่า 690 บาท ลอตแรกใน 21 จังหวัด วันที่ 10 ต.ค. นี้ นำไปใช้แลกได้ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. 2557 มีบริษัทเข้าร่วม 42 บริษัท

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ทางสำนักงาน กสทช. ขอแจ้งไปยังประชาชนว่า คูปองส่วนลดในการชื้อกล่องโทรทัศน์ดิจิตอล มูลค่า 690 บาท ลอตแรก ที่จะดำเนินการแจกใน 21 จังหวัด โดยเริ่ม วันที่ 10 ต.ค. 2557 นี้ ประชาชนจะสามารถนำไปใช้แลกได้ ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. 2557 เป็นต้นไป ที่จุดให้บริการของ 42 บริษัทที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน ระบบดิจิตอลกับสำนักงาน กสทช. ได้กำหนดไว้ ในส่วนของการประชาสัมพันธ์จุดให้บริการ บริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 42 บริษัท จะเริ่มประชาสัมพันธ์แจ้งจุดให้บริการใน 4 จุด ของแต่ละจังหวัดตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. 2557 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อจำหน่ายเครื่องและอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ มีคุณสมบัติ อาทิ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. ให้จำหน่ายเครื่องรับโทรทัศน์หรือเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล บริษัทต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท และต้องไม่เป็นนิติบุคคลที่ กสทช. เคยพิจารณาไม่ยอมรับหรือต้องถูกหลีกเลี่ยง (Blacklist)