กกร.ชงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปรถไฟให้เสร็จใน1ปี

กกร.ชงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปรถไฟให้เสร็จใน1ปี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กกร. เสนอรัฐตั้งคณะกรรมการปฏิรูปรถไฟ ให้เสร็จใน 1 ปี เพื่อลดต้นทุนขนส่ง รวมถึงแก้กฎหมาย อำนวยความสะดวกธุรกิจ

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กล่าวว่า ที่ประชุม กกร. ได้มีการหารือ 4 แนวทางการปฏิรูปการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งของประเทศ โดยเสนอภาครัฐให้ปฏิรูปการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี ในรูปแบบของคณะกรรมการปฏิรูป โดยมีนายกรัฐมนตรี หรือ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เป็นประธานร่วมกับตัวแทนกระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ เนื่องจากภาคเอกชนมองว่าการขนส่งทางรางมีความปลอดภัยสูง และจะช่วยลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ให้กับประเทศไทยได้ในอนาคตประมาณร้อยละ 2 ช่วยเพิ่มยอดขนส่งทางรางจากร้อยละ 2.5 เป็นร้อยละ 5 ได้

นอกจากนี้ ยังเสนอให้ภาครัฐเร่งดำเนินการแก้ไขกฎหมาย 4 ฉบับ เช่น พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ร.บ.ศุลกากร ส่วนของสินบนนำจับ และมาตรการส่งเสริมบริษัทจดทะเบียน เพื่อลดอุปสรรคในการดำเนินธุกิจในอนาคต รวมถึง เสนอให้แยกประเภทวีซ่า ระหว่างแรงงานกับผู้ประกอบการต่างชาติ ที่เข้ามาลงทุนในไทยให้ชัดเจน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน