เวิลด์แบงก์มองGDPไทยปีหน้าโต3.5%

เวิลด์แบงก์มองGDPไทยปีหน้าโต3.5%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารโลก มองจีดีพีไทยปีหน้าโต 3.5% หลังการบริโภคภายในประเทศฟื้นตัว คาดส่งออกโต 6.4% เหตุเศรษฐกิจสหรัฐฯ, สหภาพยุโรปฟื้นตัว

นางสาวกิริฎา เภาพิจิตร นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ธนาคารโลก สำนักงานประเทศไทย เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในปีหน้าทางธนาคารโลกคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ร้อยละ 3.5 เนื่องจากการบริโภคภายในประเทศฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ในโครงการลงทุนภาครัฐ และการลงทุนของภาคเอกชน ในโครงการลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนาดใหญ่ ที่จะเริ่มดำเนินการได้เต็มที่ในปี 2559 ส่วนการส่งออกคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 6.4 หากสถานการณ์เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การใช้จ่ายภาคครัวเรือนน่าจะไม่ฟื้นตัวเร็วมากนัก เนื่องจากหนี้เสียภาคครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ 80 ของจีดีพีในปี 2557