หม่อมอุ๋ยย้ำระบบราชการต้องปรับปรุงให้คล่อง

หม่อมอุ๋ยย้ำระบบราชการต้องปรับปรุงให้คล่อง

หม่อมอุ๋ยย้ำระบบราชการต้องปรับปรุงให้คล่อง
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

มรว.ปรีดิยาธร ย้ำ ต้องปรับปรุงระบบราชการให้คล่องตัว รับการพัฒนาทุกด้าน ลดขั้นตอนการให้บริการให้สั้นที่สุด

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ ระบบราชการกับการปฏิรูปประเทศ พร้อมกับปาฐกถาพิเศษ “การพัฒนาระบบราชการกับการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน” ว่า การจัดระบบราชการมีความจำเป็น โดยต้องทำให้เกิดความคล่องตัว รองรับผู้ใช้บริการที่มากขึ้น ปรับตามงบประมานที่มีการพัฒนา เช่น การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม การเก็บภาษีมรดก ก็เพื่อเพิ่มฐานภาษีตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ ยังต้องมีการปรับระบบให้เท่าทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และวิวัฒนาการของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ลดขั้นตอนการให้บริการให้สั้นที่สุด เพื่อการให้บริการที่มากขึ้น และปรับโครงสร้างส่วนงานให้ลดลง เพราะที่ผ่านมามีการเพิ่มส่วนงาน เพื่อการเลื่อนต่ำแหน่ง แต่ไม่ได้ทำให้การทำงานคล่องตัว ซึ่งทาง ก.พ.ร. หรือ สำนักงานพัฒนาระบบราชการ จะต้องรับเป็นเจ้าภาพในการปรับปรุงอย่างจริงจัง และเผยแพร่ให้สาธารณะรับรู้

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook