ก.เกษตรฯจับมือธกส.เปิดมาตรการช่วยชาวนา

ก.เกษตรฯจับมือธกส.เปิดมาตรการช่วยชาวนา
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ ธ.ก.ส. เปิดโครงการมาตรการช่วยเหลือชาวนา เน้นต้นทุนการผลิต สนับสนุนสินเชื่อ

บรรยากาศงานพิธีเปิดตัวโครงการ "มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูกาลผลิตปี 2557/2558" ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมี นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เปิดตัวโครงการ ล่าสุด ทางหน่วยงานต่าง ๆ และแขกผู้มีเกียรติได้ทยอยเดินทางมาลงทะเบียนร่วมงานตั้งแต่ช่วงเวลา 08.30 น. ที่ผ่านมา ด้านสื่อมวลชนจากสำนักต่าง ๆ ก็ได้ทยอยเดินทางมาร่วมงานเพื่อติดตามมาตรการที่จะออกมาช่วยเหลือชาวนาด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม โครงการ "มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูกาลผลิตปี 2557/2558" เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เป็นมาตรการสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนรวม 2 โครงการ คือ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มและโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรร่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริมสหกรณ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส. จะให้สินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกรกู้ยืมเพื่อรวบรวมข้าววงเงิน 20,000 ล้านบาท