อนุสรณ์หนุนครม.อนุมัติ3แสนล้านกระตุ้นเศรษฐกิจ

อนุสรณ์หนุนครม.อนุมัติ3แสนล้านกระตุ้นเศรษฐกิจ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

'ผศ.ดร.อนุสรณ์' เห็นด้วย ครม. อนุมัติงบ 3 แสนล้าน กระตุ้นเศรษฐกิจ แนะ รัฐบาลหาแนวทางแก้ส่งออกไทย ยกเลิกกฎอัยการศึก

ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทยหลังคณะรัฐมนตรีมีมติจัดสรรงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 3 แสนล้านบาท โดยระบุว่า จากมาตรการดังกล่าวคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่ง เพราะว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจจะขยายตัวได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการลงทุนภาคเอกชนเป็นหลัก เนื่องจากขนาดของเศรษฐกิจภาครัฐเมื่อเทียบกับภาคเอกชนโดยรวมแล้วมีขนาดที่เล็กกว่าประมาณ 1 ใน 5 ของการลงทุน ทั้งนี้ จากการที่รัฐบาลมีมาตการออกมาช่วยกระตุ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดี

อย่างไรก็ตาม การที่เศรษฐกิจจะฟื้นขึ้นอยู่กับการส่งออก การท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชน ซึ่งเริ่มปรับตัวดีขึ้นกว่าช่วงแรกของปี แต่ภาพรวมยังติดลบอยู่ รัฐบาลควรที่จะเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาในเรื่องการส่งออก การดูแลราคาพืชผลเกษตรที่ตกต่ำ การเร่งผลักดันนักศึกษาที่จบใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงาน ด้านการท่องเที่ยวคาดว่าในช่วงไตรมาส 4 น่าจะดีขึ้น เนื่องจากเป็นฤดูกาลท่องเที่ยว แต่ถ้ารัฐบาลสามารถทบทวนการยกเลิกประกาศกฎอัยการศึกได้ก็จะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้การท่องเที่ยวดีขึ้นได้

ส่วนการแก้ปัญหาในระยะยาวมองว่า ควรจะมีการปฏิรูประบบเศรษฐกิจแก้ปัญหาใน 2 เรื่องที่สำคัญคือแก้ปัญหาความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจลดความเหลื่อมล้ำด้านความมั่งคั่งและรายได้ รวมถึงการยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขัน