ครม.อนุมัติมาตรการกระตุ้นศก.ระยะสั้นกว่า3แสนล.

ครม.อนุมัติมาตรการกระตุ้นศก.ระยะสั้นกว่า3แสนล.

ครม.อนุมัติมาตรการกระตุ้นศก.ระยะสั้นกว่า3แสนล.
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

'ม.ร.ว.ปรีดียาธร เทวกุล' เผย ครม. อนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น วงเงินกว่า 300,000 ล้านบาท

ม.ร.ว.ปรีดียาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยถึงรายละเอียดแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น 3 เดือนแรก ว่า จากนี้จะมีการใช้งบประมาณรวมกว่า 324,465 ล้านบาท เป็นการนำเงินจาก 5 ส่วนมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยให้ทุกกระทรวงเร่งเซ็นสัญญาจ้างงาน จากเงินงบประมาณค้างท่อปี 2557 จำนวน 147,000 ล้านบาท ให้ทันภายใน 3 เดือน และให้ทุกกระทรวงเร่งใช้จ่ายงบลงทุนในงบประมาณประจำปี 2558 จำนวน 129,000 ล้านบาท ให้ทันภายใน 3 เดือนนี้ โดยเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถอัดฉีดเม็ดเงินลงไปในระบบได้ประมาณร้อยละ 30-40 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ ให้เร่งใช้จ่ายงบประมาณจากโครงการไทยเข้มแข็งที่เหลืออยู่ 15,200 ล้านบาท เร่งนำเม็ดเงินจากงบประมาณเหลื่อมปี 2557 จำนวน 7,000-8,000 ล้านบาท เข้าสู่ระบบ และให้ทุกกระทรวงเร่งหาโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติม โดยให้นำเงินจากงบประมาณ เหลื่อมปีตั้งแต่ปี 2548-2556 จำนวน 24,900 ล้านบาท 

พร้อมเห็นชอบแนวทางช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้ชาวนา วงเงิน 40,000 ล้านบาท จ่ายให้แก่ชาวนาที่เปิดบัญชีกับ ธ.ก.ส. จำนวน 3.4 ล้านครัวเรือน โดยจะจ่ายให้ชาวนาที่มีที่ดินต่ำกว่า 15 ไร่ ในวงเงิน 1,000 บาทต่อไร่ และชาวนาที่มีที่ดินมากกว่า 15 ไร่ขึ้นไปในวงเงินไม่เกิน 15,000 บาท

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook