ขึ้นLPGขนส่ง62สต./กก.-NGVปรับ1บ.รถสาธารณะคงเดิม

ขึ้นLPGขนส่ง62สต./กก.-NGVปรับ1บ.รถสาธารณะคงเดิม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

มติ กบง. เห็นชอบปรับราคาขายปลีก LPG ภาคขนส่งขึ้น 62 สต./กก. ขณะที่ NGV ปรับขึ้น 1 บ./กก. ส่วนรถสาธารณะคงเดิม มีผล 1 ตุลาคมนี้

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มี นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ว่า ที่ประชุม กบง. มีมติเห็นชอบปรับราคาขายปลีก LPG ภาคขนส่ง เพิ่มขึ้น 0.62 บาทต่อกิโลกรัม จากราคา 21.38 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 22.00 บาทต่อกิโลกรัม โดยให้ผู้ค้าน้ำมันส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ เพิ่ม จากเดิม 3.0374 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 3.6168 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อให้ราคา LPG ภาคขนส่งสะท้อนต้นทุนมากขึ้น ลดการลักลอบใช้ผิดประเภท ลดภาระกองทุนน้ำมันฯ และสามารถที่จะลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ของน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ได้ อย่างไรก็ตาม ราคา LPG ที่ปรับเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับราคาน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ยังถูกมากกว่าร้อยละ 50

นอกจากนี้ได้ปรับเพิ่มราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 1 บาทต่อกิโลกรัม จากเดิม 10.50 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 11.50 บาทต่อกิโลกรัม และให้คงราคาขายปลีก NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะไว้ที่ 8.50 บาทต่อกิโลกรัมเช่นเดิม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน ซึ่งการปรับราคา NGV ครั้งนี้จะช่วยให้ราคา NGV สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากขึ้น และลดการอุดหนุนราคา NGV จากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โดยจะเริ่มปรับราคา LPG ภาคขนส่ง และ NGV ในวันที่ 1 ตุลาคม นี้