องคมนตรีวอนทุกภาคส่วนร่วมแก้พฤติกรรมวัยรุ่น

องคมนตรีวอนทุกภาคส่วนร่วมแก้พฤติกรรมวัยรุ่น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

องคมนตรี วอนทุกภาคส่วนร่วมกันส่งเสริมด้านคุณธรรม ศีลธรรม แก้พฤติกรรมวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์เร็ว ป้องกันความเสี่ยงการติดเชื้อเอดส์

ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กล่าวปาฐกถาเกียรติยศในงานก้าว "สู่ทศวรรษที่ 4 ของเอดส์ : นวัตกรรมโครงการเอดส์มุ่งประสิทธิผลของประเทศไทย" ว่า สถานการณ์ช่วง 10 ปีแรก ผู้เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ลดลงกว่าครึ่งจากประมาณแสนคน เนื่องจากเกิดความตื่นกลัว ขาดความรู้ความเข้าใจจนผู้ป่วยฆ่าตัวตายเป็นจำนวนมากหลังตรวจพบว่ามีการติดเชื้อ โดยที่ยังไม่มีการยืนยัน และช่วง 10 ปีต่อมาเริ่มมีระบบหลักประกันสุขภาพ กองทุนดูแลผู้ป่วย มียารักษาที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ทำให้ผู้ป่วยมีอายุยืนยาวขึ้น ขณะที่มีกลุ่มชายรักชายเป็นผู้ติดเชื้อเอดส์สูงขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมของที่เปลี่ยนแปลงไป วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น มีคู่นอนหลายคู่ ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ กามโรค และเอดส์

อย่างไรก็ตาม ทุกศาสนา ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนำเอาความสำเร็จของแต่ละโครงการมารวบรวมและต่อยอดในการพัฒนาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ต่อไป โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างต่างประเทศ และวัฒนธรรมที่ไม่ทอดทิ้งกัน พร้อมทั้งยึดหลักการดำเนินการตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับสั่งไว้ 3 ข้อ ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรือใหญ่ คือ ต้องกำหนดเป้าหมาย ขอบเขต วิธีการให้ชัดเจน ใช้ความมุ่งมั่น ความบริสุทธิ์ใจในการทำงานร่วมกัน