จินตนาเชื่อบุญฤทธิ์สานงานต่อได้เข้าใจระบบงาน

จินตนาเชื่อบุญฤทธิ์สานงานต่อได้เข้าใจระบบงาน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จินตนา เชื่อ บุญฤทธิ์ อธิบดีกรมการค้าภายในคนใหม่ สามารถสานงานต่อได้ เข้าใจระบบงาน ดูประชาชน ให้ความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการได้อย่างเหมาะสม

นางจินตนา ชัยยวรรณาการ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า หลังจากเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้แล้ว เชื่อว่า นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายในคนใหม่จะสานงานต่อได้เป็นอย่างดี เพราะถือเป็นผู้ที่มีความสามารถทั้งการดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่ขณะนี้ราคายังถือว่าไม่มีปัญหา ผู้ประกอบการไม่ได้เสนอขอปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้น การดูแลสินค้าเกษตรที่ต้องเดินตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์มีความใกล้ชิดและเข้าใจปัญหาในเรื่องของสินค้าเกษตรเป็นอย่างดี จึงมั่นใจว่าการดูแลทั้งเกษตรกรประชาชนผู้บริโภคและให้ความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการจะสามารถทำได้อย่างเหมาะสม