จับตาวาระช่อง3หลังศาลมีคำสั่งทุเลาบังคับมติกสท.

จับตาวาระช่อง3หลังศาลมีคำสั่งทุเลาบังคับมติกสท.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จับตา วาระ ช่อง 3 หลังศาลมีคำสั่งทุเลาบังคับมติ กสท. ด้าน สุภิญญา ยืนยันไม่แก้ประกาศแบ่งเวลาเช่าช่วง ตามมาตรา 9

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. เปิดเผยว่า วันจันทร์ที่ 29 กันยายน นี้ จะมีการประชุม คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กรณีแนวทางในการดำเนินการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อก ภายหลังจากศาลปกครองมีคำสั่ง วันศุกร์ที่ 26 กันยายน ที่ผ่านมา ให้ทุเลาการบังคับตามมติ กสท. ครั้งที่ 37 วันที่ 8 กันยายน 57 โดยช่อง 3 ได้แถลงต่อศาลว่า จะไปตกลงทำความเข้าใจกันเพื่อหาข้อยุติพิพาทในคดีนี้ โดยจะแจ้งผลความคืบหน้าผลการหารือดังกล่าวให้ศาลทราบภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
 
นางสาวสุภิญญา กล่าวว่า น้อมรับแนวทางออกของศาลและขอบคุณสำหรับบทสรุปเรื่องนี้ จากนี้ไปต่างฝ่าย ต่างมีภาระหน้าที่ตนเองต้องกลับมาจัดการแก้ปัญหา เพื่อรักษากติกาให้ระบบโทรทัศน์ไทยเดินไปข้างหน้าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ขอให้ บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ผู้รับใบอนุญาตช่อง 3 ดิจิตอล ส่งเอกสารข้อเสนอการออกอากาศคู่ขนานให้เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตมา ทาง กสท. จะเร่งพิจารณาโดยเร็วที่สุด ส่วนกรณีแก้ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 9 ของ พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 นั้น หัวใจสำคัญของมาตรานี้ เพื่อเน้นให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการด้วยตนเอง หมายถึงไม่ให้เวลาไปเช่าช่วง ซึ่งประเด็นนิติบุคคลไม่สำคัญเท่ากับว่าผู้มีอำนาจตัดสินใจและควบคุมการบริหาร เพราะฉะนั้น กสทช. ต้องมีหลักคิด และดูว่า แม้คนละนิติบุคคล แต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าผู้มีอำนาจบริหารคือกลุ่มเดียวกัน การบริหารจัดการทั้งหมดเป็นของ บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย ซึ่งเป็นผู้รับผิดรับชอบจึงอยู่ในข่ายการพิจารณาได้ แต่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ประกาศขยายเวลาให้ผู้อื่นเช่าช่วงได้ทั้ง 100% เพราะเกรงว่าจะมีผลกระทบในภาพรวม

นอกจากนี้ต้องติดตามว่าทาง กสท. จะเตรียมพิจารณา "ร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์" หรือ กองทุน USO ด้านบรอดแคสที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้อีกด้วย