ชาวนา 5 องค์กร ถกแนวทางดูแลข้าว

ชาวนา 5 องค์กร ถกแนวทางดูแลข้าว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ชาวนา 5 องค์กร ถกกระทรวงพาณิชย์ หาแนวทางดูแลราคาข้าว ก่อนเสนอ พล.อ.ฉัตรไชย บ่ายนี้

ในวันนี้ เวลาประมาน 09.00 น. ทางตัวแทนชาวนา 5 องค์กร ประกอบด้วย สมาคมชาวนาข้าวไทย สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย สมาคมส่งเสริมชาวนาไทย เครือข่ายชาวนาไทย และศูนย์ข้าวชุมชน จะหารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ โดยมี นางจินตนา ชัยยวรรณาการ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานก่อน เพื่อสรุปประเด็นนำเข้าประชุม ร่วมกับ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในช่วงบ่าย เวลา 14.00 น.

ซึ่งการประชุมวันนี้ ถือเป็นครั้งแรกหลังมีการตั้งคณะหารือร่วมระหว่างองค์กรชาวนากับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้การทำงานใกล้ชิดกันมากขึ้น ซึ่งตามกำหนดจะมีการหารือ ทุก 2 สัปดาห์ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของชาวนา