อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯหารือผู้บริหารเตรียมรับรองผลสัมปทาน

อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯหารือผู้บริหารเตรียมรับรองผลสัมปทาน

อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯหารือผู้บริหารเตรียมรับรองผลสัมปทาน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ หารือผู้บริหารทรูวิชั่นส์ เตรียมการรองรับหลังหมดสัมปทานกับ อสมท.

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยถึงกรณีสัญญาร่วมดำเนินการให้บริการโทรทัศน์ประเภทบอกรับเป็นสมาชิก ระหว่างบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท ทรูวิชันส์ จำกัด (มหาชน) ที่จะครบกำหนดลงในวันที่ 30 กันยายน นี้ ซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้ว บริษัท ทรูวิชันส์ จำกัด (มหาชน) จะไม่สามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อีกต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้สมาชิกผู้ใช้บริการได้รับผลกระทบจากการยกเลิกการให้บริการดังกล่าว คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จึงเชิญผู้บริหารของบริษัท ทรูวิชันส์ฯ ร่วมกันพิจารณาหามาตรการคุ้มครองเยียวยาผู้ใช้บริการ ที่ยังคงค้างอยู่ในระบบอีกประมาณ 20,000 ราย

อย่างไรก็ตาม กสทช. ได้ย้ำให้ บริษัท ทรูวิชันส์ฯ ตรวจสอบเรื่องสัญญากับสมาชิกที่โอนย้ายเข้ามาในระบบใหม่ ซึ่งต้องเป็นสัญญาที่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
พ.ศ. 2556 และหากสมาชิกเดิมรายใด ไม่ยินดีจะเป็นสมาชิกต่อหลังสัญญาสัมปทานหมดลง สามารถยุติได้ โดยที่
บริษัทจะต้องคืนเงินสมาชิกที่คงค้างได้อย่างครบถ้วน

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook