สวัสดีหุ้นยามเช้า : 12/03/2012 SET ชะลอตัวช่วงสั้น เป็นโอกาส "อ่อนตัวซื้อ"