สวัสดีหุ้นยามเช้า : 08/03/2012 รอเข้าสะสม Domestic Play เมื่อ SET อ่อนตัว (อย่าไล่ซื้อหุ้น)