บอร์ดเอสเอ็มอีแบงก์เลิกจ้างเอ็มดี "มนูญรัตน์" มีผลทันที

บอร์ดเอสเอ็มอีแบงก์เลิกจ้างเอ็มดี "มนูญรัตน์" มีผลทันที
mcot

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 1/2557 วันนี้มีมติเอกฉันท์ให้เลิกจ้างนายมนูญรัตน์ เลิศโกมลสุข กรรมการผู้จัดการ โดยมีค่าตอบแทนตามสัญญาจ้างกรรมการผู้จัดการ และให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป โดยแต่งตั้งให้ น.ส.ปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รักษาการกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ทั้งนี้ เพื่อให้ธนาคารสามารถดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนฟื้นฟูซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนเรื่องการจ่ายโบนัสประจำปีของ ธพว.ต้องเป็นไปตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 โดยที่ผลการดำเนินงานของ ธพว.ปี 2556 ที่ผ่านมา ธนาคารมีกำไรสุทธิก่อนการตรวจสอบของ สตง.ประมาณ 656 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติงานตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังเมื่อเดือน มกราคม 2556 ก่อนที่กรรมการผู้จัดการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ สำหรับเกณฑ์การจ่ายโบนัส มติ ครม.กำหนดว่าต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สคร.กำหนด.

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!