เตรียมเฮ !! 1 เม.ย. นี้ ค่าจ้างปรับขึ้นตามเกณฑ์

เตรียมเฮ !! 1 เม.ย. นี้ ค่าจ้างปรับขึ้นตามเกณฑ์

เตรียมเฮ !!  1 เม.ย. นี้ ค่าจ้างปรับขึ้นตามเกณฑ์
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างกลาง มีมติปรับเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานใน 22 สาขาอาชีพ โดยมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 เมษายนนี้ สาขาช่างเชื่อมทิกได้สูงสุด 775 บาทต่อวัน ส่วน ช่างเย็บ-ช่างบุครุภัณฑ์ ได้น้อยสุด 320 บาทต่อวัน

นายแพทย์สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้างกลาง กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างกลาง มีมติปรับเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานใน 22 สาขาอาชีพ ในอัตราระหว่างร้อยละ 11.7 ถึง ร้อยละ 42.9 โดยมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 เมษายนนี้ ซึ่งการปรับเพิ่มค่าจ้างครั้งนี้ เป็นการปรับเพื่อให้ลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบฝีมือแรงงานได้รับค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้สำหรับแรงงานแรกเข้า


ทั้งนี้ อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือมีทั้งหมด 3 ระดับ โดยมาตรฐานฝีมือระดับที่ 1 สาขาที่ได้ปรับเพิ่มสูงสุดร้อยละ 42.9 คือ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย จาก 280 บาท เป็น 400 บาทต่อวัน ส่วนสาขาที่ได้ปรับเพิ่มน้อยที่สุด ร้อยละ11.7 คือสาขาช่างเครื่องเรือนไม้ จาก 300 บาท เป็น 335 บาทต่อวัน

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาตามอัตรารายได้ต่อวัน สาขาที่ได้ปรับเพิ่มมากที่สุดคือ สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก หรือ หัตถบำบัด ได้เพิ่ม 140 บาท จาก 350 บาท เป็น 490 บาทต่อวัน ส่วนสาขาที่ได้ปรับเพิ่มน้อยที่สุดคือสาขาช่างเย็บและช่างบุครุภัณฑ์ ได้เพิ่ม 70 บาท จาก250 บาทเป็น 320 บาทต่อวัน

ขณะเดียวกัน หากนับรวมอัตราค่าจ้างทั้ง 3 ระดับ สาขาช่างเชื่อมทิก หรือเชื่อมโลหะ มาตรฐานฝีมือระดับที่ 3 มีรายได้สูงสุด 775 บาทต่อวัน รองลงมาได้แก่ช่างเครื่องประดับอัญมณี มาตรฐานฝีมือระดับ 3 ได้ 750 บาทต่อวัน และพนักงานนวดไทย มาตรฐานฝีมือระดับ 3 ได้ 720 บาทต่อวัน

 

ขอบคุณข้อมูล VoiceTV

 

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook