พณ.MOUร่วมท่าอากาศยานไทยจำหน่ายข้าว

พณ.MOUร่วมท่าอากาศยานไทยจำหน่ายข้าว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

'ยรรยง' เผย พณ. MOU ร่วมท่าอากาศยานไทย จำหน่ายข้าวหอมมะลิในสุวรรณภูมิ เป็นของฝากนักท่องเที่ยว

นายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ องค์การคลังสินค้า และกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU กับ บริษัทท่าอากาศยานไทย เพื่อร่วมกันประชาสัมพันธ์และจำหน่ายข้าวหอมมะลิไทย ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเป็นการผลักดันให้ข้าวหอมมะลิของไทย เป็นของฝากประจำชาติสำหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งในแต่ละปี มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศ ไม่ต่ำกว่า 15 ล้านคน  ซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ข้าวหอมมะลิไทย ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และช่วยเพิ่มมูลค่าในการส่งออกข้าวได้เป็นอย่างดี โดยจะมีการวางจำหน่ายภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 3 จุด บริเวณ เคาท์เตอร์เช็กอิน และภายในอาคารผู้โดยสารขาออก หลังด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตก  โดยจะเริ่มต้นโครงการให้เร็วที่สุด ภายในเดือนตุลาคมนี้