พลังงาน จัดคาราวานถุงยังชีพช่วยน้ำท่วม

พลังงาน จัดคาราวานถุงยังชีพช่วยน้ำท่วม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพลังงาน พร้อมหน่วยงานจัดคาราวานถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม

นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า สถานการณ์อุทกภัย ขณะนี้มีประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนกว่า 8 แสนครัวเรือน รวมกว่า 2.7 ล้านคน มีบ้านเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหายจำนวนมาก ดังนั้น กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานในสังกัด จึงได้มอบถุงยังชีพจำนวน 44,000 ถุง จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพลังงาน 1,000 ถุง จัดทำโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 20,000 ถุง จัดทำโดย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จำนวน 23,000 ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้น มีคาราวานรถบรรทุกจำนวน 6 คัน

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ทั้ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้แจกจ่ายถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย.เป็นต้นมา รวมจำนวน 37,350 ชุด อย่างไรก็ตาม การช่วยเหลือก็ยังไม่เพียงพอ ทางหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน จึงอยู่ระหว่างการจัดทำถุงยังชีพ เพิ่มเพื่อทยอยนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง