ขบ.ขยายเวลารับป้ายทะเบียนรถใหม่ถึง30ก.ย.

ขบ.ขยายเวลารับป้ายทะเบียนรถใหม่ถึง30ก.ย.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการขนส่งทางบก ขยายเวลาขอรับป้ายทะเบียนรถใหม่ได้ฟรี ถึง 30 กันยายน 2557

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ขณะนี้ทางกรมได้ขยายเวลาขอรับป้ายทะเบียนใหม่ เพื่อทดแทนป้ายแตกลายงาได้ฟรี จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 ที่สำนักงานขนส่ง ที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งเจ้าของรถที่แผ่นป้ายทะเบียนแตกลายงา สามารถติดต่อขอรับป้ายทะเบียนใหม่ได้ พร้อมด้วยสำเนาทะเบียนรถและสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ

อย่างไรก็ตาม หากขอรับป้ายทะเบียนหลังช่วงเวลาดังกล่าวเจ้าของรถจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในอัตราปกติ คือแผ่นละ 100 บาท สอบถาม 02-271-8806 หรือ 1584