กฟน.ยันโครงการSolar rooftopมีกติกาชัด

กฟน.ยันโครงการSolar rooftopมีกติกาชัด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าฯ กฟน. ระบุ ระบบสายส่งของโครงการ Solar rooftop มีกฎกติกาที่ชัดเจนแนบท้ายประกาศของ กกพ.

นายอาทร สินสวัสดิ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า จากการสังเกตกลุ่มอาคารธุรกิจหรือโรงงานที่มายื่นคำขอขายไฟฟ้า จากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ในช่วงเช้าที่ผ่านมา พบว่า จะอยู่ในพื้นที่ของ จ.สมุทรปราการ เป็นส่วนใหญ่ ขณะที่ ในส่วนของระบบสายส่ง สายป้อน สายไฟฟ้าแรงต่ำที่
ทำการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ากับบ้านเรือน และกลุ่มอาคารธุรกิจ ได้มีกฎกติกาข้อกำหนดที่ชัดเจนแนบท้ายประกาศของ
ทาง คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) แล้ว อาทิ ถ้ามีการจ่ายไฟฟ้าผ่านหม้อแปลง จะต้องไม่เกินร้อยละ
15 ของความจุหม้อแปลง หรือถ้าผ่านสายป้อน ก็จะขึ้นอยู่กับแรงกันว่าจะหมุนรวมกี่เมกะวัตต์ต่อสายป้อน ซึ่งการจำกัดปริมาณนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ดูแลระบบ ที่ระบบพลังงานแสงอาทิตย์จะมีการจ่ายไฟฟ้ามากกว่าการใช้ไฟฟ้า และอาจเกิดการจ่ายไฟย้อนสวนกับหม้อแปลง เข้าสู่ระบบไฟฟ้า และอาจเกิดอันตรายได้