บินไทยแจงขายเครื่องบินแอร์บัสเอ340-500

บินไทยแจงขายเครื่องบินแอร์บัสเอ340-500
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การบินไทย แจงกรณีการขายเครื่องบินแอร์บัส เอ 340-500 โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรายงานผู้บริหารระดับสูง ทราบต่อเนื่อง

นายสรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึง กรณีการขายเครื่องบินแอร์บัส เอ 340-500 จำนวน 4 ลำ ซึ่งบริษัทได้ปลดระวางออกจากฝูงบินเมื่อเดือนพฤษภาคม 2555 และได้ประกาศขายเครื่องบินดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้ง เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องว่า บริษัทขอยืนยันว่า การขายเครื่องบินและให้เช่าเครื่องบินและขายเครื่องยนต์อะไหล่ เครื่องบินแอร์บัส เอ 340-500 นั้น ได้แต่งตั้งพนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง ร่วมกันทำงานเป็นทีม และมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยขณะนี้บริษัท AVCON Worldwide ที่ได้ยื่นข้อเสนอซื้อเครื่องบินแอร์บัส เอ 340-500 เมื่อเดือนมีนาคม 2556 และเสนอซื้อเครื่องบินแอร์บัส เอ 340-500 จำนวน 1 ลำ ในราคา 35 ล้านเหรียญสหรัฐ ยังไม่มาติดต่อขอรับเงินประกันคืน จำนวน 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งทางบริษัท ได้แจ้งไปถึง 5 ครั้งแล้ว หลังที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 มีมติให้ฝ่ายบริหารทบทวนรายละเอียดให้รอบคอบ หากเห็นสมควรขา ยหรือนำกลับมาใช้ทำการบิน ให้นำเสนอเพื่อพิจารณาต่อไป

อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนมีนาคม 2556 บริษัท AVCON Worldwide ยื่นข้อเสนอซื้อเครื่องบินแอร์บัส เอ 340-500 จำนวน 1 ลำ ในราคา 35 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยขอตรวจเครื่องบินก่อน ทั้งนี้หลังจากตรวจเครื่องบินแล้ว ได้ยื่นข้อเสนอซื้อใหม่โดยขอปรับลดราคาลง เนื่องจากเครื่องบินถึงกำหนดทำการซ่อมบำรุงใหญ่ ตรวจพบเครื่องยนต์ชำรุด 2 หัว แต่ยังคงใช้งานได้ โดยให้ราคาล่าสุดที่ 23.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดิมที่ให้ราคา 35 ล้านเหรียญสหรัฐ คณะกรรมการพิจารณาขายและให้เช่าเครื่องบินและขายเครื่องยนต์อะไหล่ ของบริษัท ได้เจรจาต่อรองให้เสนอราคาเพิ่มขึ้น แต่ AVCON Worldwide ยืนยันราคาเดิม และขอชำระเงินประกัน จำนวน 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเดือนมิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา