สบน.เผย ก.ค.หนี้สาธารณะแตะ44.11%ของGDP

สบน.เผย ก.ค.หนี้สาธารณะแตะ44.11%ของGDP

สบน.เผย ก.ค.หนี้สาธารณะแตะ44.11%ของGDP
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
สบน. เผย สิ้นเดือน ก.ค. ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง แตะ 5.211 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.11 ของGDP

น.ส.จุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้แถลงผลยอดคงค้างหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2556 ว่า ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม มีจำนวนทั้งสิ้น 5.211 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.11 ของ GDP โดยเป็นหนี้ของรัฐบาล 3.641 ล้านล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1.07 ล้านล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน 4.91 แสนล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ อีก 834 ล้านบาท และหากเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ผ่านมา ยอดหนี้สาธารณะลดลงสุทธิอยู่ที่ 12,717 ล้านบาท
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook