ส.อ.ท.เผยดัชนีเชื่อมั่นอุตฯสค.56ต่ำสุดในรอบ22เดือน

ส.อ.ท.เผยดัชนีเชื่อมั่นอุตฯสค.56ต่ำสุดในรอบ22เดือน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ประธาน เผย ส.อ.ท. เศรษฐกิจอ่อนตัว ภาคส่งออกหด ฉุดดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม2556 อยู่ที่ระดับ 91.3 ต่ำสุดในรอบ 22 เดือน

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมไทย ในเดือนสิงหาคม 2556 อยู่ที่ระดับ 91.3 ลดลงจากเดือนกรกฎาคม ที่ระดับ 91.9  โดยค่าดัชนี
ความเชื่อมั่นที่ลดลง เกิดจากองค์ประกอบยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ
และผลประกอบการ ทั้งนี้ ค่าดัชนีปรับตัวลดลงต่ำกว่า 100 ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 14 และต่ำที่สุดในรอบ 22 เดือน เป็น
ผลมาจาก ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง จากความกังวลต่อการอ่อนแรงของเศรษฐกิจ ที่ทำให้การบริโภคชะลอตัว ขณะที่ ภาคการส่งออก หดตัวอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าค่าเงินบาท จะอ่อนค่า แต่ไม่ได้เป็นปัจจัยสนับสนุนภาคการส่งออก รวมทั้งทุนการผลิตที่สูงขึ้น เป็นอุปสรรคสำคัญของผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs ขณะที่ความ
ไม่สงบในตะวันออกกลาง ได้เริมก่อตัวขึ้น อาจเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งผู้ประกอบการ ต้องระมัดระวังในการดำเนินกิจการ