กิตติรัตน์ยันไร้มาตรการช่วยเกษตรกรยางเพิ่ม

กิตติรัตน์ยันไร้มาตรการช่วยเกษตรกรยางเพิ่ม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รองนายกรัฐมนตรี 'กิตติรัตน์' เมินเจรจาม็อบยาง ชี้ มติ กนย.เ หมาะสม ไร้มาตรการช่วยเพิ่ม

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การเจรจากับตัวแทนผู้ชุมนุมสวนยางพารา ในการเรียกร้องให้รัฐช่วยเหลือที่ราคากิโลกรัมละ 120 บาทนั้น คงไม่เกิดขึ้น เนื่องจากการช่วยเหลือของมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ หรือ กนย. ถือว่าเหมาะสมแล้ว ที่อัตรา 90 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งมีการร่วมกันพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง ร่วมทั้งรัฐบาลก็ได้การช่วยเหลือสุดกำลัง ต่อจากนี้ไป คงต้องเร่งการทำความเข้าใจกับเกษตรกร เพราะยังคงมีความคลาดเคลื่อนในบางประเด็น ทำให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ส่วนการหามาตรการอื่นช่วยเหลือเพิ่มเติมนั้น คงไม่มีเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม อยากฝากไปถึงผู้ชุมนุม ว่า การชุมนุมควรคำนึงถึงผลกระทบและความเดือดร้อนของประชาชนจากการปิดถนนด้วย