มติครม.จำนำข้าวนาปี15,000-นาปรัง13,000

มติครม.จำนำข้าวนาปี15,000-นาปรัง13,000
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

มติ ครม.กำหนดราคารับจำนำข้าวปี 56/57 โดย นาปี ตันละ 15,000 บาท นาปรัง 13,000 บาท ภายใต้วงเงิน 2.7 แสนล้านบาท

นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ หรือ กขช.เสนอ ในการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/2557 ทั้งนาปีและนาปรัง โดย นาปี จะเริ่มจำนำตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้ ซึ่งกำหนดเพดานราคาการรับจำนำข้าวเปลือกเจ้า ความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 ที่ราคาตันละ 15,000 บาท แต่ก็มีการจำกัดวงเงินต่อครัวเรือน ไม่เกินรายละ 350,000 บาท ส่วนข้าวเปลือกนาปรังกำหนดอัตรารับจำนำ ความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 ในราคาตันละ 13,000 บาท จำกัดวงเงินต่อครัวเรือนอยู่ที่ 300,000 บาท/ครัวเรือน โดยที่จะใช้วงเงินหมุนเวียนทั้งหมด 270,000 ล้านบาท ซึ่งยังอยู่ในกรอบวงเงินที่รัฐบาล ได้เคยอนุมัติภายใต้โครงการการรับจำนำข้าวของทางรัฐบาลที่ 500,000 ล้านบาท