เลขาอังค์ถัด แนะส่งออกไทยปรับตัว

เลขาอังค์ถัด แนะส่งออกไทยปรับตัว

เลขาอังค์ถัด แนะส่งออกไทยปรับตัว
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
เลขาฯ อังค์ถัด แนะการส่งออกไทยต้องลดการพึ่งพาจีน หลังจีนปรับโครงสร้างพึ่งพาตนเองมากขึ้น

นายศุภชัย พานิชภักดิ์ เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (อังค์ถัด) เปิดเผยว่า ประเทศไทยควรลดการพึ่งพาการส่งออกไปยังประเทศจีน เนื่องจากขณะนี้ จีนกำลังปรับสมดุลเศรษฐกิจ ด้วยการลดการเกินดุลการค้าที่มาจากภาคการส่งออก มาเน้นการบริโภคภายในประเทศจีน ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดของจีนเกินดุลลดลงจากร้อยละ 9 ของจีดีพี เหลือร้อยละ 2 ของจีดีพี

ดังนั้น จึงส่งผลกระทบต่อประเทศในอาเชีย ที่พึ่งพาการส่งออกไปจีน รวมทั้งไทย ดังนั้น ประเทศไทยควรปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ด้วยการขยายห่วงโซ่การผลิต ที่เน้นการบริโภคในประเทศมากขึ้น
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook