หอการค้าแนะรัฐแทรกแซงราคายาง

หอการค้าแนะรัฐแทรกแซงราคายาง

หอการค้าแนะรัฐแทรกแซงราคายาง
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
หอการค้า แนะรัฐ แทรกแซงราคายาง พร้อมวางแผนระยะยาวส่งเสริมพัฒนาเพิ่มมูลค่า

นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์ยางพาราขณะนี้ รัฐบาลควรมีการแทรกแซงราคายาง เนื่องจากเชื่อว่า รัฐบาลคงไม่สามารถรับซื้อน้ำยางดิบในราคา 80 บาทต่อกิโลกรัม ได้ เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ ทั้งนี้ในการเข้าไปแทรกแซง ควรดำเนินการโดยการจ่ายชดเชยส่วนต่างราคา ซึ่งต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 60 บาทต่อกิโลกรัม ราคาตลาดอยู่ที่ 70 บาทต่อกิโลกรัม เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลควรมีการวางแผนราคายางในระยะยาว โดยเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมที่กลางน้ำและปลายน้ำ ในพื้นที่ ที่มีการปลูกหนาแน่น เช่น ภาคใต้ และภาคอีสาน รวมถึงให้ความร่วมมือในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราคายาง ส่งเสริมให้มีการพัฒนายางให้มีราคาสูงขึ้น

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook