กก.เลือกปธ.บอร์ดธปท.ได้ชื่อเสนอรมว.คลังแล้ว

กก.เลือกปธ.บอร์ดธปท.ได้ชื่อเสนอรมว.คลังแล้ว
เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกประธานบอร์ด ธปท. เผย ได้ 1รายชื่อ เสนอ รมว.คลัง พรุ่งนี้แล้ว

นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายช่วยงานบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกประธานกรรมการในคณะกรรมการ ธปท. เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ในวันนี้ ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 คนแล้ว โดยทั้งหมดไม่มีคุณสมบัติที่ขัดต่อกฎหมาย ซึ่งทางคณะกรรมการคัดเลือก ทั้ง 7 คน ได้ลงมติเป็นคะแนนลับ จนได้ 1 คน ที่มีคะแนนเสียงสูงสุด เพื่อเสนอต่อ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในวันพรุ่งนี้แล้ว จากนั้นจะเป็นหน้าที่ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาต่อไป

โดยจากการลงมติลับ ทั้ง 3 รายชื่อ ซึ่งประกอบไปด้วย ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล, นายณรงค์ชัย อัครเศรณี และ นายอำพน กิตติอำพน ทุกคนมีคะแนนจากคณะกรรมการคัดเลือกมากน้อยแตกต่างกัน