บาดตาเซียน : 27/02/2012 แบบนี้ มักไม่สนใจ Overbought ... (ASIAN)