บาดตาเซียน : 24/02/2012 กับอีกหนึ่งหุ้น ที่ชอบมานาน ... (THCOM)