สวัสดีหุ้นยามเช้า : 23/02/2012 "Short Against" ไปแล้ว รอ "ซื้อกลับ" ตามเงื่อนไขเท่านั้น