สวัสดีหุ้นยามเช้า : 22/02/2012 ระยะกลาง "ถือ" ต่อได้ แต่ระยะสั้นน่า "Short Against" ทำรอบ

เรื่องล่าสุดของหมวด การลงทุน-หุ้น

ดูหมวด การลงทุน-หุ้น ทั้งหมด