ก.อุตฯเตือนเอกชนเน้นปลอดภัยก่อนหมดรอมฎอน

ก.อุตฯเตือนเอกชนเน้นปลอดภัยก่อนหมดรอมฎอน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เตือนผู้ประกอบการ เฝ้าระวังความปลอดภัยพิเศษ ก่อนหมดช่วงรอมฎอน

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้สั่งการด่วนให้ นายปณิธาน จินดาภู ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงาน
ที่ จ.ยะลา 4 แห่ง เพื่อหาข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว โดยกำชับผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เฝ้าระวังความปลอดภัยโรงงานเพิ่มเป็นพิเศษในช่วง 7 วัน ก่อนสิ้นสุดเทศกาลถือศีลอด (รอมฎอน) ซึ่งเชื่อว่า เหตุที่เกิดขึ้น เป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

จากการเข้าตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดเบื้องต้น พบว่า ทั้ง 4 บริษัท สามารถดำเนินกิจการต่อได้
เนื่องจากที่เกิดเหตุเป็นโกดังเก็บสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้ว เพื่อเตรียมส่งมอบให้ลูกค้า และส่งออกไปยังต่างประเทศ
โดยประเมินค่าเสียหายเบื้องต้นกว่า 100 ล้านบาท ขณะที่ ทางผู้ประกอบการทั้ง 4 ราย ยังมีขวัญกำลังใจที่ดี และ
ยืนยัน จะดำเนินกิจการต่อไป