แท็ก

สารเสพติด

สารเสพติด ใหม่ล่าสุด

ผลสำรวจพบ′คอเหล้าไทย′ เสี่ยงปัญหา′สุขภาพจิต′

ผลสำรวจพบ′คอเหล้าไทย′ เสี่ยงปัญหา′สุขภาพจิต′

เมื่อเปรียบเทียบความชุกของประเทศไทยกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่ใช้เครื่องมือมาตรฐานสากลเดียวกัน พบว่าปัญหาจากการใช้สุราและสารเสพติด ประเทศไทยมีความชุกสูงสุด

เปิดอ่าน641จำนวนแชร์61จำนวนคอมเม้น0