นักธุรกิจรุ่นใหม่ ทายาทรุ่น 3ของน้ำปลาตราปลาหมึก

จับเทรนด์ใหม่ ใส่อนาคตเด็กไทย กับ 'ภาส นิธิปิติกาญจน์' ผู้ก่อตั้งน้ำปลา 'เมกาเชฟ' น้ำปลาระดับพรีเมียมของไทยในตลาดโลก