กิน 6 มื้อ/วัน คุมอาหาร ลดน้ำหนักได้

กิน 6 มื้อ/วัน คุมอาหาร ลดน้ำหนักได้

กิน 6 มื้อ/วัน คุมอาหาร ลดน้ำหนักได้
Tonkit360

สนับสนุนเนื้อหา

อย่างที่ทราบกันว่าการควบคุมน้ำหนักแบบสุขภาพดี นอกจากการออกกำลังกายแล้ว ก็ต้องให้ความสำคัญกับอาหารการกินด้วย ซึ่งการงดอาหารมื้อใดมื้อหนึ่งไปเลยนั้นไม่ส่งผลดีต่อร่างกาย แต่ควรจะแบ่งมื้ออาหารเป็นมื้อย่อย 6 มื้อต่อวันซึ่งจะเห็นผลได้มากกว่า และยังส่งผลดีในการควบคุมน้ำตาลได้อีกด้วย!

ทั้งนี้ จากผลการศึกษาโดยทีมวิจัยมหาวิทยาลัย Agricultural University of Athens ของกรีซ ได้ทำการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่มีรูปร่างอ้วน จำนวน 47 คน ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้มีทั้งที่มีภาวะก่อนเป็นเบาหวาน (น้ำตาลในเลือดสูง) และผู้ที่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2

ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมการวิจัยจะถูกขอให้ควบคุมการรับประทานอาหารเป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งทุกคนจะได้รับปริมาณแคลอรี่เท่ากัน แต่ต่างกันแค่ความบ่อยในการกินอาหารแต่ละมื้อเท่านั้น โดยครึ่งหนึ่งกิน 3 มื้อ และอีกครึ่งหนึ่งกิน 6 มื้อ ก่อนจะสลับกันหลังผ่านไป 3 เดือน

ผลปรากฏว่า คนที่กิน 6 มื้อ หรือกินน้อยๆ แต่บ่อยมื้อ จะช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีกว่า เมื่อพบว่าระดับปริมาณน้ำตาลกลูโคสที่จับอยู่กับสารโปรตีนของฮีโมโกลบินของเม็ดเลือดแดงลดต่ำลง และยังพบด้วยว่า การกิน 6 มื้อยังช่วยลดระดับความหิวของกลุ่มตัวอย่างที่ร่วมการวิจัยได้ด้วย

ดอกเตอร์ Emilia Papakonstantinou หัวหน้าทีมวิจัยดังกล่าว ระบุว่าผลจากการทดลองนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับแพทย์ที่ดูแลรักษาคนไข้ที่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน หรือมีภาวะก่อนเป็นเบาหวานได้ โดยเฉพาะคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในการควบคุมอาหาร

นอกจากการกิน 6 มื้อเล็กๆ แทนการกิน 3 มื้อหลัก จะช่วยลดระดับน้ำตาลได้ดีขึ้นแล้ว ก็ยังช่วยให้การลดน้ำหนักมีประสิทธิผลมากขึ้นด้วย

ที่มา : www.eurekalert.org