ทัศนคติที่ไม่ดีต่อตัวเอง ก่อให้เกิดอะไรบ้าง

ทัศนคติที่ไม่ดีต่อตัวเอง ก่อให้เกิดอะไรบ้าง

ทัศนคติที่ไม่ดีต่อตัวเอง ก่อให้เกิดอะไรบ้าง
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

Self-esteem คือทัศนคติที่ดีต่อตัวเอง หรือความภาคภูมิใจในตัวเอง Self–esteem คือพลังที่อยู่เบื้องหลังความมั่นใจ เพราะเป็นทัศนคติและมุมมองที่เรามองตัว ให้คุณค่าตัวเอง และ กำหนดให้ตัวเองยืนอยู่ในจุดที่เหมาะสม แต่ปัจจุบันคำว่า Self–Esteem แทบจะหายไปจากผู้คนในสังคม และกลายเป็นสังคมที่แห่ทำตามกระแส โดยไม่รู้ว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับตนเอง เพียงเพราะกลัวว่าจะกลายเป็นคนที่แตกต่างจากคนอื่น ดังนั้นเรามาดูสาเหตุกันว่าทำไม ยุคนี้ Self-esteem ในตัวคนจึงต่ำลง

ประสบการณ์ที่ไม่มีความสุขในวัยเด็ก
เด็กที่ต้องเติบโตมาในครอบครัวที่เต็มไปด้วยการเปรียบเทียบวิพากษ์วิจารณ์ หรือ แม้แต่การใช้คำพูดรุนแรง จากพ่อแม่ทำให้พวกเขารู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าพอ และทำให้ความภาคภูมิใจของตนเองต่ำลง

บาดแผลหรือปมปัญหาในใจ
บางคนต้องผ่านประสบการณ์ที่ต้องเจอกับบาดแผลในใจ มีประสบการณ์ จากเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเขาสูญเสียความรู้สึกถึงคุณค่าในตนเอง อาทิถูกทำให้อายในที่สาธารณะ หรือ ถูกพูดจากเสียดสี จากผู้อื่น

เคยทำสิ่งผิดพลาดในอดีต
ความภาคภูมิใจในตัวเองนั้น เชื่อมโยงกับความสำเร็จของคนคนนั้น และบางคนเมื่อเจอกับความผิดพลาดในชีวิตและยังถูกซ้ำเติมเข้าไปอีก Self Esteem ของพวกเขาก็จะยิ่งลดลง อาทิ เด็กที่สอบไม่ติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง แล้วพ่อแม่ก็ซ้ำเติมด้วยคำพูดโดยไม่รู้สึกว่า ความผิดพลาดที่เด็กต้องเผชิญนั้นก็หนักหนาอยู่แล้ว

คิดแต่แง่ลบ หรือ พูดถึงตัวเองในด้านลบ
เรื่องราวในแง่ลบของตนเองนั้นส่งผลต่อ  Self-esteem เป็นอย่างยิ่งเรื่องราวในแง่ลบอาจเกิดขึ้นจากตนเอง หรือ เป็นเพราะแรงแบบจากคนรอบข้าง และพูดถึงตัวเองในแง่ลบเป็นระยะเวลานาน ทำให้พวกเขาไม่รู้สึกถึงคุณค่าของตนเอง และ ทำให้ ความภาคภูมิใจในตัวเองต่ำลง อาทิ คนที่รู้สึกว่าตัวเองอ้วน ก็มักจะพูดถึงตัวเองในเชิงล้อเลียน หรือ ถูกคนรอบข้างพูดถึงในเชิงล้อเลียน

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook