โป๊ปฟรานซิส: "คาทอลิกที่ดีนั้นไม่จำเป็นต้องแพร่พันธุ์เหมือนกับกระต่าย"

โป๊ปฟรานซิส: "คาทอลิกที่ดีนั้นไม่จำเป็นต้องแพร่พันธุ์เหมือนกับกระต่าย"

โป๊ปฟรานซิส: "คาทอลิกที่ดีนั้นไม่จำเป็นต้องแพร่พันธุ์เหมือนกับกระต่าย"

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงตรัส คาทอลิกไม่จำเป็นต้องแพร่พันธุ์ราวกับเป็นกระต่าย

จากรายงานของบีบีซี เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสมเด็จพระสันตะปาปาถูกตั้งคำถามเมื่อพระองค์ได้เดินทางถึงกรุงโรมหลังกลับจากการเดินทางเยือนประเทศในแถบเอเชียว่าพระองค์มีความเห็นเช่นไรกับชาวคาทอลิกที่มีลูกมากเกินกว่าที่ตนจะเลี้ยงดูได้เพราะศาสนจักรได้ห้ามการคุมกำเนิดเอาไว้

พระองค์ทรงตรัสว่าการจะเป็นคาทอลิกที่ดีนั้นไม่จำเป็นต้องแพร่พันธุ์เหมือนกับกระต่าย สิ่งที่สำคัญกว่าคือการทำหน้าที่ของพ่อแม่ที่ดี และทรงตรัสว่ามีวิธีการมากมายที่จะทำให้ศาสนิกสามารถมีลูกได้เท่าที่พวกเขาต้องการโดยไม่ละเมิดกฎของศาสนจักร

ทั้งนี้พระองค์ยังคงต่อต้านการควบคุมกำเนิดด้วยกระบวนการสมัยใหม่และกล่าวว่าการกำเนิดชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของการสมรสอันศักดิ์สิทธิ์

เมื่อสัปดาห์ก่อนพระองค์ต้องทำให้ผู้คนต้องตกใจกับพระดำรัสที่ทรงตรัสต่อนักข่าวในกรณีชาร์ลีเอบโด ที่พระองค์ตรัสว่า การยั่วยุผู้อื่นด้วยการดูหมิ่นความเชื่อของเขาเป็นสิ่งที่ผิด และทรงหยอกล้อกับนักข่าวว่าหากใครมาด่าแม่พระองค์ ระวังจะโดนพระองค์ต่อยคืนกลับไป ขณะเดียวกันพระองค์ก็ยังคงปกป้องเสรีภาพในการแสดงออกไปด้วย