เปิดสวัสดิการแปลกใหม่ที่คนทำงานต้องการจากองค์กร

เปิดสวัสดิการแปลกใหม่ที่คนทำงานต้องการจากองค์กร

“จ๊อบไทย” เปิดตัวอย่างสวัสดิการสุดว้าวที่พนักงานยุคใหม่ต้องการ อาทิ การนำคะแนนสะสมแต้มตาม KPI ไปแลกเป็นแพคเกจท่องเที่ยวกับครอบครัวในช่วงปลายปี คอร์สถ่ายภาพ ทำอาหาร จัดนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์มาให้คำปรึกษา ตลอดจนจัดเวลาพิเศษสำหรับให้พนักงานพักผ่อน ฯลฯ

นางสาวแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการเว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม กล่าวว่า การจะตัดสินใจทำงานกับองค์กรใดองค์กรหนึ่ง นอกเหนือจากเรื่องผลตอบแทนที่คนทำงานส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกแล้ว ยังพบว่ามีอีกหนึ่งปัจจัยที่คนทำงานให้ความสำคัญเช่นกัน นั่นก็คือ “สวัสดิการ” ซึ่งปัจจุบันพบว่านอกจากสวัสดิการตามกฎหมายกำหนดแล้ว จะเห็นได้ว่าหลายองค์กรเริ่มหันมาให้ความสำคัญและคิดค้นสวัสดิการที่มีความแปลกใหม่เพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนทำงานยุคใหม่มากขึ้น เพื่อดึงดูดให้คนรู้สึกสนใจและอยากมาทำงานกับองค์กรมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ จึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของคนทำงานทั่วประเทศจำนวน 3,184 คน ในเรื่องสวัสดิการนอกเหนือจากกฎหมายกำหนดที่พนักงานอยากได้จากองค์กร พบว่ามีสวัสดิการรูปแบบใหม่ที่พนักงานในยุคปัจจุบันอยากได้ ประกอบไปด้วย 7 กลุ่มสวัสดิการ ดังนี้

สวัสดิการเกี่ยวกับการพักผ่อนและความบันเทิง – เพราะการทำงานต้องพบเจอสถานการณ์ตึงเครียดอยู่เป็นประจำ ดังนั้นหากองค์กรสามารถจัดสรรสวัสดิการที่ช่วยเรื่องการผ่อนคลายและความบันเทิงแก่พนักงานนอกเหลือจากการมีพื้นที่นันทนาการได้ อาทิ การนำคะแนนสะสมแต้มตาม KPI หรือเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที่องค์กรกำหนดไปแลกเป็นแพคเกจท่องเที่ยวกับครอบครัวในช่วงปลายปี เป็นต้น ก็จะทำให้สวัสดิการดูน่าสนใจมากขึ้น และเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรมากขึ้น

สวัสดิการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน – นอกจากเรื่องงานแล้วองค์กรควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะความสามารถในด้านอื่น ๆ ตามความสนใจของพนักงาน เช่น คอร์สถ่ายภาพ ทำอาหาร จัดสวน ฯลฯ หรือการให้พนักงานสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ไอทีได้ตามความถนัด เช่น Macbook, Notebook, PC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

สวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพ – เพราะเรื่องสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคน การที่องค์กรมีประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตให้กับพนักงานถือเป็นเรื่องที่ดี แต่หากองค์กรสามารถส่งเสริมเรื่องสุขภาพในด้านอื่น ๆ ของพนักงานได้มากขึ้น เช่น สนับสนุนอาหารเสริมหรือวิตามินให้กับพนักงาน หรือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ ตลอดจนการนำนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์มาให้คำปรึกษาทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานได้ ก็จะทำให้สวัสดิการนั้นดูน่าสนใจและพนักงานรู้สึกดีกับองค์กรมากยิ่งขึ้น

สวัสดิการเกี่ยวกับวันหยุดและวันลาพิเศษนอกเหนือกฎหมายกำหนด – ปกติแล้ววันหยุดและวันลาถือเป็นสวัสดิการตามกฎหมายที่พนักงานทุกคนควรได้รับจากองค์กรอยู่แล้ว แต่หากองค์กรไหนสามารถให้วันลาในกรณีพิเศษได้เพิ่มเติมก็อาจจะเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สามารถมัดใจพนักงานได้เช่นกัน เช่น สามารถให้พนักงานลาอกหักได้ หรือให้พนักงานผู้หญิงลาเนื่องจากปวดประจำเดือนได้โดยไม่นับรวมกับการลาป่วย เป็นต้น

สวัสดิการเกี่ยวกับค่าตอบแทนพิเศษ – นอกเหนือจากเงินเดือนแล้ว หากองค์กรไหนมีค่าตอบแทนพิเศษตามวาระสมควรก็ถือเป็นอีกสวัสดิการหนึ่งที่ส่งเสริมขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังจูงใจให้พนักงานมีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สนับสนุนค่าเดินทางสำหรับคนที่พักอยู่ไกลจากบริษัท สนับสนุนค่าเดินทางสำหรับคนใช้ระบบขนส่งสาธารณะ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาสัตว์เลี้ยง ค่าล่วงเวลาสำหรับคนที่มาทำงานเร็วกว่าเวลาเข้างาน หรือจะเป็นค่าตอบแทนด้านความเครียดสำหรับตำแหน่งที่มีความกดดันและเครียดเป็นพิเศษ ตลอดจนเงินชดเชยในกรณีพนักงานเสียชีวิตขณะยังเป็นพนักงานของบริษัท โดยคู่สมรสจะได้รับเงินชดเชยบางส่วนของเงินเดือนพนักงาน เป็นต้น

สวัสดิการเกี่ยวกับของขวัญพิเศษ – สวัสดิการพิเศษที่จูงใจพนักงานอาจไม่ได้อยู่ในรูปแบบตัวเงินเสมอไป องค์กรสามารถสร้างสรรค์สวัสดิการพิเศษโดยการแจกรางวัลจากการจัดการแข่งขันเพื่อพัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ ได้ เช่น การแข่งขันตกแต่งบริเวณที่ทำงานอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยเพิ่มบรรยากาศในการทำงานให้น่าอยู่มากขึ้น

สวัสดิการเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเวลาในการเข้าออกงาน – อย่างที่ทราบกันดีว่าพนักงานในปัจจุบันหันมาให้ความสำคัญกับการบริหารเวลาในการทำงานและการพักผ่อน (Work-Life Balance) กันมากขึ้น ดังนั้นหากมีสวัสดิการที่ตอบโจทย์ในเรื่องดังกล่าว เช่น สามารถขยายเวลาพักเที่ยงให้มากกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน หรือมีเวลาพิเศษเพื่อให้พนักงานได้พักผ่อนระหว่างวัน ก็ถือเป็นอีกสวัสดิการที่สามารถมัดใจพนักงานในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี