โรคที่มากับเครื่องปรับอากาศ

โรคที่มากับเครื่องปรับอากาศ

โรคที่มากับเครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศ (AIRCONDITION) ที่คุณๆคิดว่าช่วยบรรเทาความร้อนและสร้างความสดชื่นให้กับร่างกายอาจเป็นภัยร้ายมาสู่เป็นอีกภัยที่ซุกซ่อนอยู่ในอากาศ เชื้อโรคชอบที่มีความชื้นสูงและเจริญเติบโตได้ดีในน้ำ หากไม่ได้มีการตรวจสอบสภาพ และดูแลความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ มีโอกาสที่จะทำให้ เชื้อแบคทีเรียเติบโตและแพร่พันธุ์โรคต่างๆมาสู่ทุกคนในครอบครัว