ผู้ชายนิ้วนางยาว จะดึงดูดผู้หญิง !!

ผู้ชายนิ้วนางยาว จะดึงดูดผู้หญิง !!

ผู้ชายนิ้วนางยาว จะดึงดูดผู้หญิง !!
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ผู้ชายที่มีนิ้วนางยาวกว่านิ้วชี้มักเป็นที่สนใจของผู้หญิงมากกว่าผู้ชายที่มีนิ้วนางสั้นกว่านิ้วชี้ เพราะบ่งชี้ว่ามีฮอร์โมนเพศชายสูง

วารสารวิทยาศาสตร์ชีวภาพของราชสมาคมอังกฤษเผยผลการศึกษาของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยเจนีวาและคณะว่า จากการให้นักศึกษาสตรีอายุ 18-34 ปีมากกว่า 80 คนดูภาพชายวัยใกล้เคียงกัน 49 คนแล้วให้คะแนนความเป็นชายชาตรีและความน่าสนใจ สตรีบางคนได้ฟังเทปบันทึกเสียงและดมกลิ่นตัวจากแผ่นสำลีที่ซุกไว้ 24 ชั่วโมงใต้วงแขนของผู้ชายในการทดลองเพื่อศึกษาว่า ผู้หญิงสนใจผู้ชายจากสัญญาณบ่งบอกระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนสูงหรือไม่ ประกอบด้วยการมีรูปหน้าได้สัดส่วน มีเสียงทุ้มต่ำ มีกลิ่นตัวบางอย่าง

ผลการทดลองออกมาชัดเจนว่า ผู้ชายที่มีนิ้วนางยาวกว่านิ้วชี้ ซึ่งหมายความว่ามีฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนสูง มักได้คะแนนความน่าสนใจสูง เช่นเดียวกับการมีรูปหน้าได้สัดส่วนก็จะได้คะแนนน่าสนใจสูง แต่น่าแปลกว่า ผู้ชายเหล่านี้กลับไม่ได้คะแนนความเป็นชายชาตรีหมดทุกคน ส่วนผู้ชายที่มีเสียงหรือกลิ่นตัวที่ผู้หญิงชื่นชอบก็ไม่ได้มีนิ้วนางยาวกว่านิ้วชี้เสมอไป นักวิจัยสันนิษฐานว่า อาจเป็นเพราะเสียงและกลิ่นตัวขึ้นอยู่กับระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนขณะเป็นผู้ใหญ่มากกว่าระดับฮอร์โมนที่ได้รับขณะอยู่ในครรภ์มารดา

ก่อนหน้านี้มีการศึกษาว่า สัดส่วนความยาวของนิ้วชี้และนิ้วนางโดยเฉพาะอย่างยิ่งมือขวาเป็นดัชนีเชื่อถือได้ว่าผู้ชายคนนั้นได้รับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนขณะอยู่ในครรภ์มารดามากน้อยเพียงใด ยิ่งนิ้วนางยาวกว่านิ้วชี้มากเท่าใด ยิ่งน่าจะได้รับผลจากฮอร์โมนมากขึ้นเท่านั้น จึงมีการนำไปใช้เป็นดัชนีทำนายความเสี่ยงเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากที่โยงกับการมีฮอร์โมนนี้ในระดับสูง

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook