ชมผลงานภาพถ่ายรางวัลประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “เย็น”

ชมผลงานภาพถ่ายรางวัลประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “เย็น”
www.prachachat.net

สนับสนุนเนื้อหา

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

เนื่องในโอกาสงานวันนริศ ประจำปี 2559 จัดการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 12 ในชื่อหัวข้อ “เย็น” โดยปีนี้มีผู้สนใจส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทั่วโลกจำนวน 551 คน จากผลงานภาพถ่ายทั้งสิ้น 1,874 ชิ้น

ซึ่งเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ หรือ “สมเด็จครู” ของเหล่าช่างศิลปะทุกแขนง และเพื่อส่งเสริมเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยให้ปรากฏแก่สาธารณชน และเพื่อยกระดับวงการถ่ายภาพของไทยไปสู่ระดับสากล

ทั้งนี้คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน ประกอบด้วย ศิลปินนักถ่ายภาพชั้นนำชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตลอดจนนักวิจารณ์ศิลปะ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์พิษณุ ศุภนิมิตร ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ รองศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง นิติกร กรัยวิเชียร ธวัชชัย สมคง นภดล โชตะสิริ ดาว วาสิกศิริ กนก สุริยสัตย์ และราฟ ทูเท็น ได้ตัดสินผลงานภาพถ่ายให้ได้รับรางวัล จำนวน 16 ชิ้น และผลงานร่วมแสดงทั้งสิ้นจำนวน 56 ชิ้น รวมเป็นผลงานทั้งสิ้น 72 ชิ้น มีผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินรางวัล 80,000 บาท ได้แก่ ผลงานภาพถ่ายชื่อ “Whirl” ของนักถ่ายภาพชาวไทย นายวินนิวัตร ไตรตรงธนรัตน์ อายุ 32 ปี สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คณะสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ด้วยความรักในงานด้านการถ่ายภาพและต้องการหาประสบการณ์ใหม่ ๆให้กับชีวิต นักถ่ายภาพท่านนี้ ได้ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดในหลายๆเวที และสามารถคว้ารางวัลระดับต้นๆ มาหลายครั้ง จนเป็นที่รู้จักในวงการนักถ่ายภาพ

รางวัลชนะเลิศ 5 รางวัล

Ms.Sarah Wouters ผลงานชื่อ "Cooling Shore"

Mr. Jaime Sumugat Singlador ผลงานชื่อ “Cool River Dip”

Mr.Zay Yar Lin ผลงานชื่อ "A Calm Night of the Inle Lake"

นายโฆสิต จิตต์ไพโรจน์ ผลงานชื่อ "Dinner Time"

นายทศพล เกตุจำรูญ ผลงานชื่อ "สีสันของความเย็น"

รางวัลเกียรติยศ 10 รางวัล

Mr. Aye Ko (Art) / สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ผลงานชื่อ “In Winter”
Mr. Ghanshyam Kahar / สาธารณรัฐอินเดีย ผลงานชื่อ “Worship”
นายทะนงศักดิ์ หาระคุณโน ผลงานชื่อ “Against the Cold”
นายเลอสม ล่วงพ้น ผลงานชื่อ “Peaceful”
นายวีรพงษ์ ธนวงศ์อุดม ผลงานชื่อ “Droplet”
นายนิติชัย พลศรี ผลงานชื่อ “River of Life”
นายสมชาย อิ่มชู ผลงานชื่อ “Feeling Cool on the Water”
นายอัครินทร์ อัศววารินทร์ ผลงานชื่อ “Destination”
นายธีรธัช วรสินวัฒนา ผลงานชื่อ “Peaceful”
นายอมเรศ ธรรมกูล ผลงานชื่อ “The Rain”

โดยผลงานภาพถ่ายที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 12 หัวข้อ “เย็น” เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2559 ประกอบด้วย ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล ผลงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง ผลงานภาพถ่ายของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน

ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เข้าร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วย โดยกำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2559 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทร. 0 2849 7538 หรือ 0 2849 7564

อัลบั้มภาพ 16 ภาพ

อัลบั้มภาพ 16 ภาพ ของ ชมผลงานภาพถ่ายรางวัลประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “เย็น”