วิเคราะห์ชื่อ

ผลการวิเคราะห์ชื่อของคุณได้ผลลัพธ์ดังนี้

ชื่อ เกรียงศักดิ์ วิเคราะห์ได้ค่าเลขที่ 50 ซึ่งมีความหมายว่า :

เลข 50 เป็นเลขคู่ของดาวพฤหัส (5) และดาวมฤตยู (0) เป็นเลขดี ดีมากด้วย (5) พฤหัสบดี เป็นตัวสติปัญญา เป็นคนมีคุณธรรม ส่วนดาวมฤตยูทำให้ชอบเดินทางไปยังต่างประเทศ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ่งถึงโชคในต่างแดนหรือผจญชีวิตในแดนไกล บุคคลที่ได้เลขอิทธิพล 50 มักจะไปใช้ชีวิตในต่างประเทศหรือได้ไปศึกษาและคบหากับคนต่างชาติต่างภาษา ชอบคิดค้นแสวงหาธรรมะ เป็นบุคคลที่เชื่อในความเร้นลับของธรรมชาติ และมีญาณสัมผัสกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ถือเป็นเลขดี

นามสกุล วิจิตร์ วิเคราะห์ได้ค่าเลขที่ 36 ซึ่งมีความหมายว่า :

เลข 36 เป็นดาวคู่มิตร เป็นเลขคู่ของดาวอังคาร (3) และดาวศุกร์ (6) เป็นเลขที่หมายถึง ความรัก และความสดชื่นของชีวิต ชีวิตจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีมิตรสหายมาก เพศตรงข้ามมักให้ความอบอุ่นเป็นอย่างดี แต่เป็นคนเจ้าอารมณ์ มีความคิดเห็นรุนแรง ชีวิตในวัยแห่งความรักมักจะโลดโผน เลข 3+6 ได้เลข 9 เป็นเลขแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีญาณสังหรณ์ที่แม่นยำ เลื่อมใสศรัทธาในศาสตร์เร้นลับ เชื่อกันว่า เลข 9 เป็นเลขที่คุ้มภัยให้แคล้วคลาด และยังช่วยให้อายุมั่นขวัญยืน ให้ชีวิตความเป็นอยู่ทีดี ถือเป็นเลขดีมากเลขหนึ่ง

ชื่อ เกรียงศักดิ์ และนามสกุล วิจิตร์ วิเคราะห์ได้ค่าเลขที่ 86 ซึ่งมีความหมายว่า :

เลข 86 เป็นเลขคู่ของดาวราหู (8) และดาวศุกร์ (6) เป็นเลขแรง เป็นเลขที่ทางโลกจะประสบความสำเร็จ แต่พ่ายแพ้ทางโลกีย์ชีวิตจะลุ่มหลงมัวเมากับเรื่องกิเลส อบายมุข เอาแต่ใจตัวเอง ชอบคบชู้และเสพอบายมุขทั้งปวง บุคคลใต้อิทธิพลนี้ต้องระวังให้มาก ชีวิตจะประสบกับหายนะได้

ข้อแนะนำ : ถ้าความหมายออกมาดีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้าความหมายที่วิเคราะห์แล้วออกมาไม่ดี ก็ไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนชื่อนะคะ แต่ควรปรับแก้ไขที่ตนเอง และวิถีการดำเนินชีวิตค่ะ