คำทำนาย เซียมซีที่ 23 วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อ. เมือง จ. ลำพูน

คำทำนาย เซียมซีที่ 23 วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อ. เมือง  จ. ลำพูน

ผู้ที่เสี่ยงได้ใบยี่สิบสามว่าดีนัก เปรียบเหมือนกับสำเภาใหญ่ลอยแล่นบรรทุกสินค้าอยู่เป็นอาจิณไม่มีวันหมด จะมีสุขทุกคืนวัน ลาภสักการะนั้นจะมีอยู่มากมายเนืองนอง ค้าขายจะได้ผลดี เรื่องคู่ชู้ชื่นก็แสนจะประเสริฐไม่มีสอง เป็นสุขทุกเวลา ถามถึงคนเจ็บก็จะคลายและหายได้ ถามถึงเรื่องวิวาทคดีความคงไม่งามนักมักจะแพ้เขา ทางที่ดีควรหลีกหนี้ให้พ้นข้อนี้จะดีนักเอย