คำทำนาย เซียมซีที่ 19 วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อ. เมือง จ. ลำพูน

คำทำนาย เซียมซีที่ 19 วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อ. เมือง  จ. ลำพูน

ผู้เสี่ยงได้ใบที่สิบเก้า ขอทายว่าอารมณ์ไม่คงที่ใจร้อน ขอจงหยุดตรึกตรองใจเย็นไว้ ช้าหน่อยแต่จะได้ผลยั่งยืนชื่นใจภายหลัง มีบริวารยศพวกพ้องที่ดี ถามถึงการเจ็บการไข้จะหายดี ลาภสักการะมีมาก คดีความที่ไม่สู้ดี ติดต่อประสานงานไม่ค่อยได้ด้งใจนึก แต่ปลายมือว่าดีไม่มีภัย ขอจบใบที่สิบเก้าเท่านี้เอย