คำทำนาย เซียมซีที่ 12 วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อ. เมือง จ. ลำพูน

คำทำนาย เซียมซีที่ 12 วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อ. เมือง  จ. ลำพูน

ใครเสี่ยงได้ใบที่สิบสอง ขอทายทักว่าเป็นเส้นขนาน ความคิดอ่านมักเป็นคนละเส้นทาง เจรจาไม่คล่องแสนยากลำบากใจ ปรับตัวปรับใจแล้วหันหน้าร่วมคิดแก้ไขแล้วทุกอย่างจะดีขึ้น แต่ก็ดีที่มีคนอุปถัมภ์ค้ำจุน ถามถึงคู่สมภิรมณ์รักคงอีกไม่นานนักจักแจ้งแถลงสาสน์ ถามถึงความว่าดีไม่มีไหนปานเรื่องเพื่อนรักประจักษ์ใจจะได้สมอารมณ์นึก ที่ตื้นลึกจักแจ้งแถลงไข พบพี่ป้าลุงน้าเพื่อนอาลัย ถามหาลาภพอมีเท่านี้เอย