คำทำนาย เซียมซีที่ 3 วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อ. เมือง จ. ลำพูน

ผู้เสี่ยงได้ใบที่สามนี้ไม่ค่อยดีนัก มักจะได้รับความลำบาก หากทำการสิ่งใดก็จะมีสิ่งคอยขัดขวางคอยปองร้าย เป็นอุปสรรคในการทำงานอยู่บ้าง ถ้าเป็นเรื่องคดีความก็พอสู้เขาได้บ้าง หากต้องการพบลูกหนี้หรือผู้ใดก็อาจไม่ได้พบในทันใด ถามถึงคู่รักมักไม่ค่อยสบอารมณ์ดังที่คิด ทางที่ดีควรใช้ความอดทนสงบกาย วาจา ใจ ไว้ก่อนแล้วจึงจะดีเเล