ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามทิศมงคล

ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามทิศมงคล

ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามทิศมงคล
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ในการขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นอกจากการเลือกวัน เวลา สถานที่แล้ว ทิศก็เป็นส่วนสำคัญในการเลือกเพื่อมาประกอบในการขอพร

ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามทิศมงคลขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามทิศมงคล

สำหรับการทำการพิธีมงคลหรือการสักการะต่อเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตอนกระทำพิธีมงคลนั้น มักจะต้องหันหน้าหรือตั้งเครื่องสักการะให้ถูกทิศตามวันที่กระทำพิธี ดังนี้

ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามทิศมงคลขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามทิศมงคล

วันอาทิตย์ เทวดาอยู่ประจำทิศตะวันตก
วันจันทร์ เทวดาอยู่ประจำทิศตะวันออก
วันอังคาร เทวดาอยู่ประจำทิศเหนือ
วันพุธ เทวดาอยู่ประจำทิศเหนือ
วันพฤหัสบดี เทวดาอยู่ประจำทิศใต้
วันศุกร์ เทวดาอยู่ประจำทิศตะวันตก
วันเสาร์ เทวดาอยู่ประจำทิศตะวนออก

นอกจากนั้น ในการสักการะหรือกราบไหว้ขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ควรหันหน้าไปทางทิศที่เทวดาประจำอยู่เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ไม่ว่าจะเป็นการไหว้พระขอพร การตั้งจิตอธิษฐานก่อนออกเดินทางด้วยรถหรือพาหนะต่างๆ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook