อาหารทะเลทายใจ

อาหารทะเลทายใจ
S! Horoscope

สนับสนุนเนื้อหา

อาหารทะเล

คุณนัดกะเพื่อนๆ ไปเที่ยวทะเล และแวะกินอาหารทะเลด้วยกันอย่างเอร็ดอร่อย ทุกคนทานอาหารเหมือนๆ กัน เมื่อไปถึงที่พักปรากฏว่าคุณเกิดท้องเสีย แต่เพื่อนๆ ไม่เป็นอะไรเลย (กระเพาะหนามากๆ)
ขอบคุณภาพประกอบ : Getty Images